Tourism Thailand Open Platform

24 สิงหาคม 2560

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลTourism Thailand Open Platform : ToTOP ณ ห้องประชุมกานดา เอ โรงแรมบียอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เชิญร่วมกิจกรรมTourism Thailand  Open  Platform : ToTOP

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ขอเรียนเชิญสมาชิก  และผู้สนใจร่วมกิจกรรมสัมมนา  ในโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลTourism Thailand  Open  Platform : ToTOP รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบจริงและเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและโรงแรม ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกานดา เอ  โรงแรมบียอนรีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์  ได้ตามที่อยู่ลิงค์ด้านล่าง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Smart Krabi

CRW_1307 CRW_1324 CRW_1327 CRW_1345 CRW_1599กระบี่จับมือซอฟต์แวร์พาร์คจัดนำร่อง Smart Krabi สร้างทีมพัฒนาเนื้อหาผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย พร้อมจับคู่ธุรกิจซอฟต์แวร์ท่องเที่ยว หวังสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมดึงทีมสร้างเนื้อหาทุกระดับปรับเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดบรรยายพิเศษการสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “SMART KRABI “ตามโครงการ”ยกระดับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ” โดยมีนายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวรายงาน

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค จัดทำโครงการ Smart Krabi ขึ้น เพื่อจะสร้างเครือข่าย ดิจิตอลคอนเทนต์ของจังหวัดให้ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากกว่านี้ โดยจะเน้นการสร้างคนเพื่อต่อยอด และทำให้เกิดการแบ่งปันหรือแชร์ข้อมูลออกจากแหล่งนักพัฒนาเนื้อหาที่มาจากพื้นที่จริง ๆ

ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ยอดนักท่องเที่ยวของกระบี่ต่อปีมีไม่น้อยกว่า ๒ ล้านคน และแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ต่ำกว่า ๑๐% ต่อปี สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมนี้กว่า ๔ หมื่นล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกันเทคโนโลยียุคใหม่ได้เข้ามามีผลกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้งการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวนมาก เกิดเว็บแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเกี่ยวกับการเที่ยวทุกรูปแบบ ทำให้พฤติกรรมท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวประเภทแผนดำเนินการเองเริ่มมีนัยสำคัญมากขึ้น และการสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวผ่าน Social Media มีผลอย่างมากต่อการสร้างความต้องการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นำระบบไอทีเข้ามาใช้เพื่อสร้างความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งหลาย ซึ่งเริ่มมีการลงทุนในจำนวนมากขึ้นทุกที ขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการก็ได้รับการอบรมให้สร้างเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีข้อตกลงปฏิญญาท่องเที่ยวร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หรือในปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับให้กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ โดยเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการนำเทคโนโลยีไปใช้ ดังนั้นการพัฒนาทั้งระบบเช่นนี้จึงต้องมีแนวทางการทำงานที่เป็นรูปธรรมในแบบเดียวกันมากขึ้น

การที่สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จับมือกับจังหวัดกระบี่ โดยตั้งเป้าหมายในการนำไอทีมาใช้ในจังหวัดกระบี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นสร้างคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เข้าใจและสามารถนำมาพัฒนาทางด้านการตลาด และสร้างดิจิตอลคอนเทนต์ เพื่อให้รองรับโลกดิจิตอลที่กำลังมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค นี้คือการวางแผนสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกระบี่ในแนวทางที่ยั่งยืน

โครงการ Smart Krabi จะเริ่มจากสำรวจความต้องการ และเก็บข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ อย่างเป็นระบบต่อจากนั้นจะนำนักพัฒนาคอนเทนต์ หรือเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่บทความ ภาพถ่าย และอื่น ๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาออกค่ายร่วมกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้สร้าง Social Media ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นทั้งนักพัฒนาคอนเทนต์อิสระและมาจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จังหวัดเอง

จึงเป็นครั้งแรกของกระบี่ที่จะเน้นการสร้างเนื้อหาของการท่องเที่ยวกระบี่อย่างเป็นระบบ ในทุกรูปแบบ และมีการอบรมและพัฒนาทั้งในส่วนของพื้นฐานการสร้างสื่อ ไปจนถึงการดูแลสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงการมาสนับสนุนให้ทำเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน แต่หากจังหวัดกระบี่มีกลุ่มคนที่สามารถสร้างเนื้อหารองรับได้ตลอดเวลา ก็จะทำให้สร้างความยั่งยืนได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวสรุป

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวว่า โครงการ Smart Krabi นั้นทางซอฟต์แวร์พาร์คได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่ผลักด้านการท่องเที่ยวกระบี่ อาทิ สมาคมท่องเที่ยวกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีธุรกิจท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวแบบครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว (short stay & long stay) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายจึงเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้กระทรวงวิทย์ฯ มุ่งที่จะนำ Model หรือการเป็นต้นแบบการนำไอทีมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกันจังหวัดกระบี่เป็น Prototype หรือโครงการนำร่องเพื่อศึกษาผลสำเร็จเพื่อพัฒนาต้นแบบในโครงการนี้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

โครงการนี้ต้องการนำเทคโนโลยีไปสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบบริหารงานหลังบ้านเพื่อการลดต้นทุน ระบบหน้าบ้านที่อำนวยความสะดวกกับลูกค้า และนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าที่มาใช้บริการต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ รวมถึงด้านการตลาดที่จะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศอย่างไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง การลดข้อจำกัดด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่อยู่ในแผ่นงานของซอฟต์แวร์พาร์คมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้จัดสร้างให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว ตามด้วยการใส่เทคโนโลยีด้านอีคอมเมิร์ชในจุดต่าง ๆ และ มีการจับคู่ทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บ้าง ซึ่งกลุ่มท อ่านเพิ่มเติม Smart Krabi

ประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่อง SMART KRABI

จากที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างยังยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการนำร่อง SMART KRABI ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. วันที่ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digi-Camp” สร้างบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในท้องถิ่น เพื่อช่วยประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 “SMART KRABI Seminar” สัมมนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด “SMART KRABI” โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มากประสบการณ์ที่จะมาให้แนวคิด ความรู้ และร่วมอัพเดตเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “e-tourism Exhibition ” เป็นการจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบกับผู้ประกอบการไอทีไทย พร้อมกับซอฟต์แวร์ ที่จะมายกระดับและเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจของท่าน
3. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 “ e-Marketing Training” กิจกรรมอบรม สัมมนา – อบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิตอล สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายทางธุรกิจ
4. วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 “Business Matching” กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อหาหน่วยร่วมพันธมิตร ขยายโอกาสทางธุรกิจ

จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีดีดังกล่าว  สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม  โดยสามารถสมัครออนไลน์ และสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.swpark.or.th/smartkrabi/

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมและข้อปฎิบัติ ปรากฏรายละเอียดใน Website ดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลที่สมัครร่วมกิจกรรม

Untitled-1

Smart Krabi Smart Tourism

 

 

 

iPad  Smart Krabi Smart Tourism 

ความผูกพันธ์กับการใช้ Technology ในปัจจุบัน นับวันจะแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนแทบจะแยกกันไม่ออกหรือขาดกันไม่ได้ในชีวิตประจำวัน กอร์ปกับการพัฒนา Technology และ software ใหม่ๆ ที่ออกมาสนองตอบความต้องการ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก จึงได้มีการพัฒนา Application ต่างๆ เพื่อที่สามารถใช้งานใน Smart phone ผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วตลอดจนสามารถสั่งซื่อสินค้าและบริการได้ด้วยความรวดเร็วทันใจ

จึงไม่ไช่เรื่องแปลกที่ปัจจุบันการนำเอาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย มาใช้ในเชิงธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น ทั้งการตลาด การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการเงิน รวมทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวhotel-642x367

 

จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน ที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบ หลงใหลในทรัพยากรการท่องเที่ยวเที่ยวสวยงาม ความน่ารักของผู้คน ความสะดวกในการเข้าถึง ความพร้อมของภาคการบริการต่างๆ ความปลอดภัยในชึวิตและทรัพย์สิน จึงไม่ใช่เรื่องยากในการต่อยอดเอาความสวยงามของธรรมชาติและความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิด Smart Krabi Smart Tourism

นั่นหมายถึง การนำเอาความทันสมัยมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ทั้งในเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์ ร่วมทั้งการให้บริการที่มีความสะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนาคิดค้น Software และพัฒนาเป็น Application ที่สามารถใช้งานใน Ipad gI_0_hotelServiceProiPadImageเพื่อใช้งานในโรงแรม ซึ่งลูกค้าสามารถ สั่งอาหาร เลือกสถานที่ทานอาหาร สปา จองโปรแกรมท่องเที่ยว หรือสั่งบริการอื่นๆ โดยเห็นภาพ ราคา และกำหนดเวลาใช้บริการ ของรายการที่สั่งได้ด้วยความสะดวกจากเตียงนอนในห้องพัก

ในอนาคตอันใกล้จึงน่าจะพัฒนาใช้ QR Code ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออธิบายรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว โดยการทำรายละเอียดคำบรรยายแหล่งท่องเที่ยวในจุดต่างๆ และจัดทำเป็น QR Code ไปติดไว้ เมื่อนักท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถใช้ Smart phone ซึ่งจะมี Application QR Reader อยู่แล้วไป Scan QR Code ในจุดที่สนใจ ก็จะทำให้สามารถอ่านข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์มาอธิบาย iPad-Hotel

กอร์ปกับการให้บริการ Free WiFi ในแหล่งท่องเที่ยวของกระทรวง ICT และ TOT การพัฒนาระบบ 3G และ 4G ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนา Software Free เพื่อใช้ในแผนกต่างๆ ของโรงแรม และบริษัทนำเที่ยว โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม SMEs และถือเป็นโชคดีของชาวกระบี่อีกอย่างหนึ่งที่ SIPA (Software Industry Promotion Agency) หรือสำนักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้เลือกจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาและใช้ Software ที่เรียกว่า Smart Tourism ฉะนั้นความเป็นเมืองท่องเที่ยว Smart Krabi Smart Tourism จึงอยู่แค่เอื้อม ที่เหลืออยู่ที่ชาวกระบี่จะเป็นผู้เลือกทางเดินของตัวเองอย่างไร…???

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
20 มิถุนายน 2013906875-ipad