ร่วมแสดงความยินดีกับคุณธีระศักดิ์ ขนานใต้ กำนันตำบลอ่าวนาง

S__7692328

คุณวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และคุณ รัตตินันท์ จันทร์ธนะโกเศศ ผู้ช่วยททท.สำนักงานกระบี่ เข้าพบปะพูดคุยและร่วมแสดงความยินดีกับคุณ ธีระศักดิ์ ขนานใต้ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง ที่ได้รับเลือกให้เป็น กำนันตำบลอ่าวนาง

S__7692329tourism-3