ประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่อง SMART KRABI

จากที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างยังยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการนำร่อง SMART KRABI ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. วันที่ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digi-Camp” สร้างบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในท้องถิ่น เพื่อช่วยประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 “SMART KRABI Seminar” สัมมนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด “SMART KRABI” โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มากประสบการณ์ที่จะมาให้แนวคิด ความรู้ และร่วมอัพเดตเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “e-tourism Exhibition ” เป็นการจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบกับผู้ประกอบการไอทีไทย พร้อมกับซอฟต์แวร์ ที่จะมายกระดับและเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจของท่าน
3. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 “ e-Marketing Training” กิจกรรมอบรม สัมมนา – อบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิตอล สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายทางธุรกิจ
4. วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 “Business Matching” กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อหาหน่วยร่วมพันธมิตร ขยายโอกาสทางธุรกิจ

จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีดีดังกล่าว  สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม  โดยสามารถสมัครออนไลน์ และสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.swpark.or.th/smartkrabi/

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมและข้อปฎิบัติ ปรากฏรายละเอียดใน Website ดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลที่สมัครร่วมกิจกรรม

Untitled-1

เปิดอบรม ” การบริการที่ประทับใจ : Service Mind”

เปิดอบรม ” การบริการที่ประทับใจ : Service Mind”

ตามที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างจิตรสำนึกในการให้บริการ ตามโครงการคลีนิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ” การบริการที่ประทับใจ : Service Mind” ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมพีพีไอส์แลนด์คาบาน่า จ.กระบี่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกในพื้นที่เกาะพีพี ที่สนใจหลักสูตรดังกล่าว ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่โทรสาร 075-611626 หรือ E-mail : krabidsd@hotmail.com ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-623781-2 ต่อ 103 -104 คุณกิติมา ศิริประธาน หรือ คุณกัญวดี เภาพันธ์ (รายละเอียดกำหนดการ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และแบบตอบรับ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย)

กำหนดการฝึกอบรม แบบตอบรับ

 

เปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่2/2557

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการคลีนิคพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
ประจำปี 2557  ในหลักสูตร  “เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่2/2557  ระหว่างวันที่  23-25  เมษายน  2557  ณ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่่  จึงขอประชาสัมพันธ์  เชิญชวนสมาชิกที่สนใจร่วมส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว  สามารถส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  ได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทรสาร 075-611626  หรือ E-mail : krabidsd@hotmail.com  ภายในวันที่  17 เมษายน  2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  087-8884127 คุณวรัญญา  รุ่งเรือง

กำหนดการฝึกอบรม _1_ แบบตอบรับ _3_

 

อ่าวนางสคูบ้าเซ็นเตอร์ สานฝันคนอยากดำน้ำ กับหลักสูตรพิเศษต้อนรับเทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน2013

25561010-105057.jpg
NAUI Scuba Diver Course:- หลักสูตร 4 วัน มาตรฐานสากล เรียนจบแล้วได้ประกาศนียบัตร ใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก

อ่าวนางสคูบาเซ็นเตอร์ ยินดีร่วมงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน2013 เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกระบี่ ด้วยการช่วยให้ฝันของคนอยากดำน้ำเป็นจริง

ยินดีมอบหลักสูตรเรียนดำน้ำ
NAUI Scuba Diver Course:- หลักสูตร 4 วัน มาตรฐานสากล เรียนจบแล้วได้ประกาศนียบัตร ใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก

เรียนวันแรก เช้าทฤษฎี บ่ายสระว่ายน้ำ
วันที่สอง ฝึกภาคทะเล
วันที่สาม ฝึกภาคทะเล
วันที่สี่ เช้าสอบข้อเขียน

ค่าเรียนเพียงท่านละ 6,000.-บาท (ลดมากกว่า 50% และเฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ราคานี้รวม ค่าอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ดำน้ำ ค่าเรือออกทะเล ค่าบัตรนักดำน้ำ ค่าอาหารกลางวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ sales@aonangscuba.com

http://www.aonangscuba.com

อบรมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ “Social Media Marketing” ที่กระบี่

social-media-marketing1

Social Media Marketing
การตลาดแนวใหม่ ไม่สนใจ ไม่ได้แล้ว

มาทำให้สื่อในมือ ที่ออนไลน์อยู่ทุกวัน ทำเงินให้เราดีมั๊ย?

การอบรมสัมนาแนวนี้ ไม่ได้จัดขึ้นง่ายๆที่บ้านเรา เพราะต้นทุนการจัดค่อนข้างสูง และวิทยากรผู้รู้จริงก็มักจะติดคิวยาวเหยียด

แต่… สมาคมฯ จัดให้…!

นายกชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ได้เชิญวิทยาการระดับด๊อกเตอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาสอนพวกเราถึงที่ (จองตัวข้ามปีขอบอก)

พลาดงานนี้ บอกได้คำเดียว

“ดายของ!”

เนื่องจากในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Network อาทิ  Facebook, Twitter, Instragram, LINE, WhatApps,  ฯลฯ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนแทบจะเป็นช่องทางหลักสำหรับการติดต่อสื่อสาร, การติดตามข่าวสาร, หรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ  การทำงานของทุกองค์กร ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Apps) หรือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  ทำให้บุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเพื่อเป็นการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานองค์กร รวมถึงการนำเอาระบบ Social Network  มาใช้ร่วมกับธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  จึงกำหนดจัดโครงการอบรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  “Social Media Marketing” ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ  เพื่อนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยโครงการกำหนดจัดขึ้นในวันที่  28  กันยายน  2556  เวลา  08.30-16.00  น.
ณ  ห้องแกนด์  บอลรูม  โรงแรมพีชลากูน่า  รีสอร์ท  แอนด์  สปา
 ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  075-623944  โทรสาร  075-623955

อีเมล์  info@tourismkrabi.org

รับจำนวนจำกัดเพียง  50  ท่าน  (First Come First Served)

ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ  500  บาท เท่านั้น

——————————————————-
เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม…

1.  “Social Media Marketing”

2. 020 แบบตอบรับ SMM

3. กำหนดการ “Social Media Marketing

———————————————————

พิธีเปิดการฝึกอบรมการบริการที่ประทับใจ (Service Mind)

วันนี้ (26 มิถุนายน 56) เวลา 08.30-09.00 น. นายเอกวิทย์   ภิญโญธรรมโนทัย  นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  นายวัฒน  เริงสมุทร  เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ พัฒนาความรู้ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) สาขาการฝึกอบรมการบริการที่ประทับใจ (Service Mind)

โดยได้รับเกียรติจาก นายสมาน แสงสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 56 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ http://wp.me/p3AfDS-Q )

1 2 รูปภาพ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริการที่ประทับใจ (Service Mind)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริการที่ประทับใจ (Service Mind)

ด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ มีกำหนดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ พัฒนาความรู้ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) สาขาการบริการที่ประทับใจ (Service Mind) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 56 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ อบรมโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ โทรสาร 075-611626 ได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 56 (รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

*** มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม***

***ให้ผู้ร่วมอบรมนำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุดมาด้วยในวันอบรม***

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 7562 3781-2 ต่อ 115,124 คุณกิติมา ศิริประธาน หรือ คุณสุริยนต์ ไร่ขาว***

25560606-164836.jpg

25560606-164859.jpg

25560606-164851.jpg

25560606-164906.jpg