Tourism Thailand Open Platform

24 สิงหาคม 2560

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลTourism Thailand Open Platform : ToTOP ณ ห้องประชุมกานดา เอ โรงแรมบียอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โฆษณา

ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

7 สิงหาคม 2560
นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่12 สาขากระบี่

 

อบรมพัฒนาเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปี 2560 อำเภอเกาะลันตา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานประจำเรือหางยาวและเรือ สปีดโบ๊ท เขตอำเภอเกาะลันตา ในหัวข้อ “การสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว”

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการอบรมพัฒนาเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปี 2560 อำเภอเกาะลันตา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนประสบการณืความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

 

หารือประเด็นการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดปี2560 ร่วมกับ ททท.กระบี่

31 มีนาคม 2560

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมกับ นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ เพื่อหารือประเด็นการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดปี2560

 

กรรมการสมาคมท่องเที่ยว ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่

30 มีนาคม 2560
นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ ณ วัดยางทอง จ.สงขลา

 

ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงาน ITB 2017

9 มีนาคม 2560
คณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Messe กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

8-12 มีนาคม 2560 นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) 2017

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจองพื้นที่งาน Internationale Tourismus Börse (ITB) 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2560 โดยพื้นที่ของจังหวัดกระบี่อยู่ใน Hall 26.B Stand 209 วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างถูกต้อง ให้จังหวัดกระบี่ เป็นทางเลือกในลำดับต้นของการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว

รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่กระบี่

4 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมหารือข้อราชการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ มอบสิ่งของให้ผู้ประสบอุทกภัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวทะเลแหวกและเกาะปอดะ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับบรรยายสรุปและให้ข้อมูลปัญหาต่างๆ

 

ประชุม สทท. ครั้งที่5/59-61

24-25  กุมภาพันธ์  2560  ณ  โรงแรมเวย์ (Way-Hotel) พัทยา  จังหวัดชลบุรี

นายวัฒน  เริงสมุทร  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 5/2559-2561 โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่หน้าสนใจ  อาทิ 15 ปีของ สทท. โดยนายวิจิตร ณ ระนอง ทิศทางของ สทท.กับการท่องเที่ยวไทย  โดย  นายกงกฤช  หัรัญกิจ  แนวทางพัฒนาองค์การ และบุคคลากร สทท. โดยนายอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก  บทบาทของภาครัฐ  และภาคเอกชนกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดย  นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และสัมมนา  Work Shop  แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สทท. อ่านเพิ่มเติม ประชุม สทท. ครั้งที่5/59-61

ประชุม TFOPTA 1/60

22 กุมภาพันธ์ 2560

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่1/2560 ปีบริหาร 2559-2561 สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ณ โรงแรมลำปาง รีสอร์ท

งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 18 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ร่วมออกบูธ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ร่วมออกบูธในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภายในงานพบโปรโมชั่นแพคเกจทัวร์ราคาพิเศษ จากหลากหลายบริษัทนำเที่ยว ซี่งมีทั้งทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่พัก อุปกรณ์การท่องเที่ยว และบริการรถเช่า ภายในงานยังรวบรวมสินค้า OTOP กว่า 629 บูธ  รวมถึงการแสดงบนเวทีตลอดทั้งวัน