ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ – เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ – เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เล่ม ๑๓๓ ตอน๑๑๒ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ประกาศใช้บังคับ มีผลให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติการขุดดินถมดินใช้บังคับในท้องที่เขตผังเมืองรวมด้วย

0

Click to access 1.PDF

ททท. แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 ตั้งเป้าหมายเติบโตร้อยละ 8 ปูแนวทางเจาะตลาดศักยภาพรายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

17 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 โดย ททท. ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 8 พร้อมวางแนวทางสำหรับทำตลาดกลุ่มศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ททท. ผู้บริหาร ททท. และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ได้กล่าวถึงภาพรวมการทำตลาดด้านท่องเที่ยวตลอดปี 2560 ว่า ททท. ได้นำแนวคิด Thailand 4.0 เดินหน้าสร้างการรับรู้ต่อจุดขายหลัก “Thai Local Experience” ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท แล้ว ยังทำการตลาดแบบเจาะจงในกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงเปิดตัวโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคเพื่อสร้างกระแสการเดินทางของกลุ่ม Gen Y และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดกลางบน และกลุ่ม First Visit มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงผลของการปรับโครงสร้างตลาดและขยายฐานตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และพบว่าการกระจายตัวเชิงช่วงเวลาของนักท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ มีการเดินทางเชื่อมโยงและเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองเพิ่มมากขึ้น ททท. จึงคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปี 2560 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด คือประมาณร้อยละ 8

ส่วนในปี 2561 ททท. ตั้งเป้าหมายเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 8 ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยยังคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน และจะผลักดันแนวทางการทำตลาด 3 แนวทาง คือ การสร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้าท่องเที่ยวไทย และการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมผัส Thai Local Experience ผ่านวิถีการกิน โดยทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศ ยังคงให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มศักยภาพผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ “โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค” ตอกย้ำแนวคิด การท่องเที่ยวคือการค้นพบตัวเองในกลุ่ม Gen Y “โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย” มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้นักท่องเที่ยววัยเก๋า “โครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus” เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น “โครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว” ขยายผลโดยร่วมมือกับพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สถานีบริการน้ำมัน โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้า) ในการส่งเสริมการขายรวมทั้งต่อยอดแคมเปญสื่อสารในประเทศ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริงหลังจากได้สร้างการรับรู้ในปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “หนึ่งประสบการณ์ลึกซึ้งมากคุณค่ากว่าที่คิด”

ส่วนตลาดต่างประเทศมุ่งปรับภาพลักษณ์ผ่านการสร้างแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ควบคู่กับผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเจาะกลุ่มกระแสหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Luxury กลุ่ม Executive Lady กลุ่มครอบครัว กลุ่ม Millennial กลุ่ม Gen X และกลุ่ม LGBT พร้อมกลุ่มความสนใจพิเศษอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Honeymoon & Wedding กลุ่ม Health & Wellness กลุ่ม Sport Tourism และกลุ่ม Green Tourism

นอกจากนี้ ยังต่อยอดกระแสด้านอาหารซึ่งเป็นหมวดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตสูงสุดผ่านการชูโครงการ “Amazing G-Link” (Amazing Gastronomy Link) เพื่อนำวิถีการกินและเอกลักษณ์ด้านอาหารของแต่ละจังหวัดมาส่งเสริมการท่องเที่ยว การเปิดโครงการ MICHELIN Guide Bangkok การเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism อีกทั้งยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ASEAN Tourism Forum 2017” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ การสื่อสารของตลาดต่างประเทศยังคงใช้แนวคิด “Discover Amazing Stories” โดยมีแนวทางการสื่อสาร “Open to the New Shades” นิยามสินค้าท่องเที่ยวไทยที่หลากหลายเป็น Million Shades of Thailand ใช้โอกาสที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกกระหายจะสัมผัสความหลากหลายจากการเดินทาง มาผนวกกับจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ผู้คน อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถมอบประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ในหลายมิติ

lovethailand

กสทช. เขต11 (ภูเก็ต) เปิดให้บริการ ขอใบอนุญาตมี ใช้ วิทยุคมนาคมและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ใครมี ว.เถื่อน ตั้งสถานีไม่มีใบอนุญาต เตรียมตัวไปจัดการซะนะ
กสทช.มาบริการให้ถึงที่15-16 ก.ค.นี้
หลังจากนี้จะจับละนะ
(ว.แดง ก็ต้องขออนุญาตนะครับ)

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่แจ้งเรื่อง สำนักงาน กสทช. เขต11 (ภูเก็ต) เปิดให้บริการ ขอใบอนุญาตมี ใช้ วิทยุคมนาคมและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้กับสถานบริการ ห้างร้าน ประชาชน พนักงานวิทยุสมัครเล่น ที่ใช้วิทยุคมนาคม ณ สมาคมวิทยุสมัครเล่นศูนย์ควบคุมข่ายจังหวัดกระบี่ (มูลนิธิประชาสันติสุข) ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น.

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ “แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) ได้กำหนดจัดแข่งขันแรลลี่ “แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 เส้นทางกระบี่-พังงา (เขาหลัก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดพังงา และเชื่อมสัมพันธไมตรีในหมู่สมาชิกกลุ่มอันดามัน ทั้งภายในและภายนอกสมาคมฯ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยกำหนดผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 ท่าน ค่าสมัครทีมละ 3,500.-บาท (รวมห้องพัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน, อาหาร 3 มื้อ, และกิจกรรมตลอดเส้นทาง)

พร้อมนี้ สมาคมฯ ได้แนบใบสมัครมายังเพื่อนสมาชิกและครอบครัว หากท่านสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ก็สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครได้โดยตรงที่ สำนักงานสมาคมฯ เลขที่ 289/22 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-623944 โทรสาร 075-623955 E-mail : krabihoteltourism@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 30 ทีม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

ม.44 ผ่อนปรน 4 มาตรา พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยสาระสำคัญของคำสั่งนี้คือ ให้มาตรา 101, 102, 119 และ 122  ของ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 นอกจากนี้ ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เช่นกันในคำสั่งนี้ยังระบุห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบนหรือกระทำการโดยมิชอบต่อแรงงานต่างด้าว และใให้กระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานต่างด้าวเพื่อเสนอ ครม.ภายใน 120 วัน

Click to access 21.PDF

ท่องเที่ยวธรรมะ กราบ 4 พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต

ใกล้วันวันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 8-10 กรกฎาคม นี้ หลายคนอยากให้แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว สายบุญของภาคใต้ งั้นจัดไปคะกับเส้นทาง ท่องเที่ยวธรรมะ กราบ 4 พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง)

ใครที่มีโอกาสไปตามเส้นทางนี้แล้วอย่าลืมโพสรูปมาอวด Add นะคะ ^_^

เชิญร่วมออกกำลังกาย

ตามที่นายกรัฐมนตรี  ได้มีนโยบายให้ข้าราชการและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพ  และสมรรถภาพการทำงานที่ดี  จังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ  หน่วยงานภาคเอกชน  ประชาชน  และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเดิน – ปั่นจักรยานไปทำงานทุกวันพุธของสัปดาห์  โดยเริ่มต้นวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

SP-2560-ID(3737)-NO(2766)-D30M06T040607