ประชุม สทท. ครั้งที่5/59-61

24-25  กุมภาพันธ์  2560  ณ  โรงแรมเวย์ (Way-Hotel) พัทยา  จังหวัดชลบุรี

นายวัฒน  เริงสมุทร  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 5/2559-2561 โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่หน้าสนใจ  อาทิ 15 ปีของ สทท. โดยนายวิจิตร ณ ระนอง ทิศทางของ สทท.กับการท่องเที่ยวไทย  โดย  นายกงกฤช  หัรัญกิจ  แนวทางพัฒนาองค์การ และบุคคลากร สทท. โดยนายอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก  บทบาทของภาครัฐ  และภาคเอกชนกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดย  นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และสัมมนา  Work Shop  แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สทท. อ่านเพิ่มเติม ประชุม สทท. ครั้งที่5/59-61

ประชุม TFOPTA 1/60

22 กุมภาพันธ์ 2560

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่1/2560 ปีบริหาร 2559-2561 สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ณ โรงแรมลำปาง รีสอร์ท

“ร่วมงาน Krabi Naga Fest 2017 : Touch of The Breeze สัมผัสสุนทรียภาพแห่งเสียงเพลงและ เกลียวคลื่น”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการท่องเที่ยว ในงาน Krabi Naga Fest 2017 ภายใต้ Theme : Touch of The Breeze สัมผัสสุนทรียภาพแห่งเสียงเพลงและ เกลียวคลื่น” เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหาดคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ภายในบูธของสมาคมฯ ประกอบด้วย  1. ส่วนของเอกสารประชาสัมพันธ์  แนะนำสถานที่พัก  โปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่   2. อาหารแนะนำเมื่อมาเที่ยวในกระบี่ “เทอร์ริยากิปลาใบ” จากชมรมชาวโรงแรม/โรงแรมอ่าวนางคลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท   3. นวดเท้าผ่อนคลาย จากชมรมนวดแผนไทยจังหวัดกระบี่/ร้านยายโสนวดแผนไทย
สมาคมฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเรา  ไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะคะ

 

อ่านเพิ่มเติม “ร่วมงาน Krabi Naga Fest 2017 : Touch of The Breeze สัมผัสสุนทรียภาพแห่งเสียงเพลงและ เกลียวคลื่น”

ร่วมยินดี “สิงห์โต” นั่งประธานฯหอการค้ากระบี่

15 กุมภาพันธ์ 2560

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายอนันต์ เขียวจันทร์ ประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559-2560 โอกาสเดียวกันนี้นายอนันต์ เขียวจันทร์ ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง