สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวนาง ประชุมหาแนวทางพัฒนาอ่าวนางตามโครงการ “อ่าวนาง สวย น้ำใส”

สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวนาง ประชุมหาแนวทางพัฒนาอ่าวนางตามโครงการ “อ่าวนาง สวย น้ำใส”

วันนี้ (8เมษายน 2558 เวลา15.30 น.) นายรอง ภูเก้าล้วน นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่, นายธีรศักดิ์ ขนานใต้ ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวนาง  จัดประชุมหาแนวทางพัฒนาอ่าวนางตามโครงการ “อ่าวนาง สวย น้ำใส”โดยมีนายสุเมธ ช่างเรือ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางวิยะดา ศรีรางกูล. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.กระบี่, นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยว-โรงแรมในบริเวณพื้นที่อ่าวนาง  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาอ่าวนาง ให้ยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก  รวมถึงแนวทางการรักษาความสะอาด, มาตรการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล…

                  

 

Untitled-1

line95๐๐ ดวงใจราษฎร์ ๐๐

๐ ดวงใจรัตน์.. ประภัสร์ในไผทชาติ

ดวงใจราษฎร์.. ธ ประสงค์ธำรงถิ่น

ตามรอยบาทราชบิดา ..พระบารมินทร์

หยาดหยดรินพระเมตตา .. พระบารมี

๐ ดั่งเพชรแก้ว.. แพรวพร่างสว่างหล้า

ดั่งเพชรกล้า.. สลายทุกข์ราษฎร์สุขศรี

พิลาสกิจสถิตเมือง ..เรืองมณี

ชนวิถีงามประเทือง ..เรืองมนัส

๐ ปรีชเยศ.. ประทับจิตทั่วทิศา

ปรีชญา.. ส่องชีพประทีปจรัส

“วิศิษฏศิลปิน” เอกองค์ ..ทรงเชี่ยวชัด

พระเทพรัตน์ฯ  อ่าองค์ ..ทรงเชี่ยวชาญ

๐ อัญชลิต.. บาทบงส์ุพระทรงศรี

อัญชลี.. บาทบงสุ์ทรงสุขศานต์

ขออัญเชิญทวยเทพ ..หยาดทิพย์ธาร

ทรงเบิกบาน ทุกรอยบาท ..หยาดทิพย์ธรรม ฯ

line95

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

line95

บทประพันธ์โดย…พี.พูนสุข  ร้อยกรอง

http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=26507.0