ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือนกันยายน/ตุลาคม 2557

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ประจำเดือนกันยายน/ตุลาคม  2557
ในพุธ ที่ 15  ตุลาคม  2557  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมวัฒนธรรม ชั้น2 โรงแรมกระบี่รีสอร์ท
IMG_0136[1]IMG_0042_resize IMG_0041_resize IMG_0065_resize IMG_0060_resize IMG_0071_resize IMG_0088_resize IMG_0045_resize IMG_0069_resize IMG_0044_resize IMG_0070_resize IMG_0047_resize IMG_0046_resize IMG_0083_resize IMG_0061_resize IMG_0064_resize IMG_0078_resize IMG_0066_resize IMG_0063_resize IMG_0067_resize IMG_0062_resize IMG_0076_resize IMG_0080_resize IMG_0091_resize IMG_0090_resize IMG_0089_resize IMG_0075_resize IMG_0052_resize IMG_0043_resize IMG_0093_resize IMG_0092_resize IMG_0057_resize IMG_0077_resize IMG_0050_resize IMG_0051_resize IMG_0082_resize IMG_0056_resize IMG_0058_resize IMG_0084_resize IMG_0054_resize IMG_0081_resize IMG_0053_resize IMG_0079_resize IMG_0055_resize IMG_0087_resize IMG_0059_resize IMG_0048_resize IMG_0049_resize IMG_0068_resize IMG_0072_resize IMG_0074_resize IMG_0086_resize IMG_0073_resize IMG_0085_resize

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สายด่วน 1131

GuideKRABI.com

krabi-lifeguard1131 krabi-lifeguard 1131

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเล เป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด
จังหวัดกระบี่ได้จัดทำแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของจังหวัด และมีการแบ่งโซนพื้นที่ความรับผิดชอบ 4 โซน คือ
โซนที่ 1 ในพื้นที่เกาะลันตา
จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยความปลอดภัยทางทะเลฝั่งอันดามันของกองทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ
โซนที่ 2 ในพื้นที่บริเวณเกาะพีพี
มอบหมายให้สถานีตำรวจน้ำกองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ
โซนที่ 3 ในพื้นที่ชายฝั่งบริเวณเขตอำเภอเมือง และอำเภอเหนือคลอง
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในการ ช่วยเหลือ
โซนที่ 4 ในพื้นที่บริเวณ ต.หนองทะเล และ อ.อ่าวลึก
ทางจังหวัดมอบให้นาวิกโยธิน 411 รับผิดชอบร่วมกับสภากาชาดไทยที่ได้ฝึกอบรมให้อาสาสมัครร่วมทำงานเพื่อความ รวดเร็วในการช่วยเหลือ
โดยประชาชนผู้ประสบภัยหรือหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

สายด่วน 1131lifeguard1131-4lifeguard1131-3lifeguard1131-2

ตลอด 24 ชั่วโมง

View original post