ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรม จ.กระบี่ ครั้งที่2/57

สรุปวาระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00-19.40 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

1.โครงการนำร่อง Smart Krabi. แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก คือ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digi-Camp” 3 กรกฎาคม 2557 “SMART KRABI Seminar” พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “e-tourism Exhibition ” 3-4 กรกฎาคม 2557 “ e-Marketing Training” วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 “Business Matching” ช่องทางการสมัคร : สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.swpark.or.th/smartkrabi/

2. การรณรงค์ประหยัดพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน จำนวน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วไปรับทราบ จากกรณีแหล่งก๊าชธรรมชาติ แหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A๑๘) ในอ่าวไทยจะทำการหยุดจ่ายก๊าชเพื่อซ่อมบำรุง และปรับปรุงประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 57 รวมระยะเวลา 28 วัน ทำให้ก๊าชธรรมชาติหายไปจากระบบการผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นในการผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้ปริมาณไฟฟ้าในภาคใต้หายไปจากระบบ จำนวน 710 เมกะวัตต์ สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะทำเผยแพร่ประกอบด้วย ป้ายไวนิวส์ แผ่นพับ สปอตกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์

3. การรณรงค์สนับสนุนพลังงานสะอาดในจังหวัดกระบี่ เป็นโครงการที่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกร่วมสั่งทำและติดป้ายรณรงค์ “สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด” ในจังหวัดกระบี่ อาร์ทเวิร์คสามารรับได้ที่สมาคมฯ หรือติดต่อสั่งทำได้ที่ร้านเมจิกเฮ้าส์ในราคาป้ายละ 520 บาท

4. สรุปงานเที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ออกบูธ ขนาด 3×3 เมตร ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 57 มีเจ้าหน้าที่ประจําบูธเพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดกระบี่ ทำงานร่วมกับคุณวัฒน เริงสมุทร ผู้จัดการสมาคมฯ ทําป้าย We Are Krabi เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองสมาชิกภาพของสมาคมฯ ได้จัดเตรียมไว้ 15 ป้าย กระจายให้สมาชิก จำนวน 6 ป้าย ได้แก่ อ่าวนาง ออลซีซั่น, กระบี่เอ็มพีบีทัวร์, อ่าวนางปริ้นวิว, เกาะพีพีทัวร์, กระบี่รีสอร์ท, กระบี่ทิพา ป้ายที่เหลือ 9 ป้ายนำส่งสมาคม ภายในงานสมาคมฯได้ทําแบบสํารวจข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานข้อมูลการทําการตลาด โดยจัดเตรียมแบบสอบถาม 400 ชุด มีผู้มาตอบรวม 395 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งต่อไป สำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงานนี้ สมาคมฯได้จัดกิจกรรม แจกของรางวัลที่ระลึกเมื่อร่วมกิจกรรมซื้อขายแพคเกจจากสมาชิกของสมาคมฯโดยแจ้งยอดขาย 
จํานวนนักท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่ประจําบูธหรือกรอกแบบสอบถามโดยขอรับการสนับสนุนของรางวัลและของที่ระลึกจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ / สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ของรางวัล/ของที่ระลึก ได้แก่
*แจกน้ำพริก จากผู้สนับสนุนศรีกระบี่ รวม 200 กระปุก สำหรับผู้กรอกแบบสอบถาม
*แจกกระเป๋าผ้า จาก ททท. รวม 134 ใบ (รับมา 150 ใบ คงเหลือ 16 ใบ) สำหรับแขกที่ซื้อแพ็คเกจ และผู้กรอกแบบสอบถามบางส่วน
มีกิจกรรมจับสลากรางวัลเมื่อซื้อแพคเกจของสมาชิก โดยรางวัล คือ สปา / อาหาร / แพ็คเกจ โดยประกาศผลรางวัลในfacebook.
* การจับรางวัลใหญ่สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม แจ้งผู้กรอกว่า 2 อาทิตย์หลัง งาน ดังนั้นควรจับ ในช่วง 22 – 25 มิ.ย. แจ้งข่าว ทางเฟสบุค และโทรแจ้งผู้โชคดีเนื่องจากหลายท่านสูงอายุ ไม่มีอีเมลล์และเฟสบุค
* กรรมการจะจัดทำจดหมายขอสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน และ ห้องพัก พร้อมทัวร์ สำหรับ 2 ท่าน ภายใน 17มิ.ย. 57

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 จึงขอประสานงานเรื่องให้โรงแรมเสนอราคาห้องพักแก่คณะผู้เข้าร่วมงาน ที่ประชุมสรุปว่าจะแจ้งให้สมาชิกในบริเวณตัวเมืองกระบี่ และอ่าวนางบางส่วนทราบอีกครั้ง โรงแรมในเมือง ให้แจ้งราคาที่สามารถรองรับได้ คือ 800 , 1,000 , 1,200 และ 1,500 บาท สำหรับ อ่าวนางตั้งไว้ 2 ราคา คือ 1,500 และ 1,800 บาท / ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า สมาคมฯจะรวบรวมรายชื่อ ราคา หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงานส่งสำนักงานพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

6. นำเสนอแผนพัฒนาพลังงานจังหวัดกระบี่ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัด จนเพียงพอกับการใช้ทั้งปีได้ภายใน 2 ปี

Provincial RE Plan for WS 25 March

Suphakit-Krabi-Renewable Energy-June2014

การศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ (2)

7. สรุปโครงการ งบประมาณ 15 ล้าน ประกอบด้วย โครงการ music by the river โครงการกิจกรรมกินเปลี่ยนโลก โครงการ Krabi Adventure Race โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวกระบี่ ไดเรคทอรี่ การผลิตของที่ระลึกอันเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว โครงการพัฒนามัคคุเทศน์สีเขียว

20140619_170254_resized

“วิสัยทัศน์กระบี่ ปี ๒๐๒๐”

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมพีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม“วิสัยทัศน์กระบี่ ปี ๒๐๒๐” เพื่อกำหนดเป้าหมายและตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดในปี ๒๕๖๓ (ปี ๒๐๒๐) และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัด วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมพีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่างวิสัยทัศน์

10246786_10201547776810428_5263267002754986948_n 10441336_10201547777050434_7627980462112316018_n 10487997_1505048969708344_1609423357429963999_n 10494667_1505064336373474_4624008860111340462_n

ประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่อง SMART KRABI

จากที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างยังยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการนำร่อง SMART KRABI ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. วันที่ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digi-Camp” สร้างบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในท้องถิ่น เพื่อช่วยประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 “SMART KRABI Seminar” สัมมนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด “SMART KRABI” โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มากประสบการณ์ที่จะมาให้แนวคิด ความรู้ และร่วมอัพเดตเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “e-tourism Exhibition ” เป็นการจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบกับผู้ประกอบการไอทีไทย พร้อมกับซอฟต์แวร์ ที่จะมายกระดับและเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจของท่าน
3. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 “ e-Marketing Training” กิจกรรมอบรม สัมมนา – อบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิตอล สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายทางธุรกิจ
4. วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 “Business Matching” กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อหาหน่วยร่วมพันธมิตร ขยายโอกาสทางธุรกิจ

จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีดีดังกล่าว  สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม  โดยสามารถสมัครออนไลน์ และสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.swpark.or.th/smartkrabi/

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมและข้อปฎิบัติ ปรากฏรายละเอียดใน Website ดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลที่สมัครร่วมกิจกรรม

Untitled-1