สมาคมฯ ร่วมต้อนรับ BEDO ร่วมกับสายการบิน R-Airlines จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

วันนี้ พฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ต้อนรับสนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมกับสายการบิน R-Airlines จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES พื้นที่ ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ และเวลา 16.30 น. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ 17.00 น. เสวนาหารือความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจ.กระบี่ ระหว่าง 4 องค์กรหลัก ได้แก่ BEDO จ.กระบี่ อบจ.กระบี่ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.กระบี่

25570509-013919.jpg

25570509-013931.jpg

25570509-013942.jpg

25570509-013954.jpg

25570509-014010.jpg

25570509-014028.jpg

คายัคกระบี่เอ็นไลฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2014 และ คายัคเอเชียแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่1/2014

 

 

 

คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขันคายัค  กระบี่  เอ็นไลฟ  ชิงชนะเลิศ  แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3  ประจำปี 2014  และการแข่งขันซีคายัค  เอเชีย  แชมป์เปี้ยนชิพ  ครั้งที่1  ประจำปี  2014 ซึ่งจัดโดยจังหวัดกระบี่ ร่วมกับมูลนิธิเอ็นไลฟ์  และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันซีคายัค  กระบี่เอ็นไลฟ  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประจำปี  2014  และการแข่งขันซีคายัค  เอเชีย  แชมป์เปี้ยนชิพ  ครั้งที่1  ประจำปี  2014    จัดขึ้นระหว่างวันที่  2-4  พฤษภาคม  2557   ณ แม่น้ำกระบี่ บริเวณหน้าเมือง และลานปฏิมากรรมปูดำ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ แก่นักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไป  เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์  และส่งเสริมให้กิจกรรมซีคายัคเป็นกีฬาเชิงนิเวศน์  และมุ่งส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศของกีฬาซีคายัค….

pr@tourismkrabi.org

 

[รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรม การแข่งขันคายัค  กระบี่  เอ็นไลฟครั้งแรก

IMG_4303 IMG_4302 IMG_4301 IMG_4300 IMG_4299 IMG_4298 IMG_4297 IMG_4296 IMG_4295 IMG_4294 IMG_4293 IMG_4292

กิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” กระบี่

สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กำหนดจัดกิจกรรมการเชื่องโยงเครือข่ายธุรกิจ ค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 3

ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2557

โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมการค้าส่ง –ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ

 

โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้

ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม”

1 . สถานที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เบญจมินทร์ (บิ๊กเบญ)
จ้ดกิจกรรม วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2557

2. บริษัท มาร์เธอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มาร์เธอร์)
จัดกิจกรรม วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557

ซึ่งจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิดที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมากมาย

dbd