เชิญเที่ยวงานรักอ่าวลึกครั้งที่ 7 “อ่าวลึกคึกคัก เที่ยวงานรักอ่าวลึก”

1458551_569021646503411_345484037_n

งาน “อ่าวลึกคึกคัก เที่ยวงานรักอ่าวลึก” สัมผัสบรรยากาศแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนอ่าวลึก การแต่งกายย้อนยุค พลาดไม่ได้ 3-4-5 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.ที่ชั้นล่างที่ว่าการอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายนิกร จันทร์อำไพ นายอำเภออ่าวลึก นางวิยะดา ศรีรางกูล ผอ.ททท.สำนักงานกระบี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานรักอ่าวลึก ครั้งที่ 7 ต่อสื่อมวลชน อย่างเรียบง่ายแต่มีคุณค่าเป็นที่ชื่นชอบของสื่อมวลชน

นายนิกร จันทร์อำไพ นายอำเภออ่าวลึก กล่าวว่าการจัดงานรักอ่าวลึก ครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4-5 ธันวาคม 2556 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฎิบัติอันจะก่อให้เกิดความผาสุขของประชาชน และสร้างความมั่นคงถาวรให้บ้านเมือง ร่วมกันสร้างสรรค์ ถ่ายทอดชิ้นงานออกมาให้ได้เห็นถึงวิถีชีวีตดั้งเดิมของผู้คนในแต่ละพื้นที่ให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลัง อีกทั้งได้เห็นกิจกรรมการแสดงต่างๆที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตแห่งวัฒนธรรมของบรรพชนของผู้คนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ได้เห็นภาพจากจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือร่วมใจของผู้คนชุมชนดั้งเดิม ที่ค่อนข้างจะหาชมได้ยาก  วิถีแห่งชุมชนดั้งเดิมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเชิงสังคม สามารถมองเห็นได้ต้องได้จากบรรยากาศในงานรักอ่าวลึก  โดยวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น.จะมีพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ทำบุญเมือง บริเวณศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึก และจะมีพิธีเปิดงานในเวลา 18.30 น.ซึ่งจะได้ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ 9 รัชกาลที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละตำบล

ในบริเวณงานกิจกรรมแสดงวิถีชีวิตของชาวอำเภออ่าวลึกในรูปแบบของขนำ หรือบ้านของคนสมัยก่อน นิทรรศการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิทรรศการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการหน่วยงาน เอกชน แพทย์แผนไทย และแสดงวิถีชีวิตของตลาดพื้นบ้าน การแกะสลักผักผลไม้ การแสดงลานดนตรีไทย การละเล่นของเด็กสมัยโบราณ

จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานรักอ่าวลึก ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556
และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ สนามที่ว่าการอำเภออ่าวลึก

การแต่งกาย: ย้อนยุค

กำหนดการ

เชิญร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐาน การท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

3

ด้วย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียน+3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น)ซึ่งจะต้องจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักถึงเกณฑ์มาตรฐานร่างพระราชบัญญัติด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย  จัดสัมมนาในวันที่ 2ธันวาคม 56 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องกนกรูม ชั้น  โรงแรมโวค รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสัมมนาดังกล่าวเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา  โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับ ที่ E-mail: miaoyin_jeed89@yahoo.com :  Fax : 038-39-0005   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  นางสาวศิริลักษณ์บุญ  พร้อมรักษา ( 086 838-3770) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดการ

แบบตอบรับการเข้าร่วม จ.กระบี่

หนังสือเชิญร่วมประชุม (ท่องเที่ยว)