จังหวัดกระบี่..ยกทีมบุกตลาดภาคกลาง-ภาคเหนือ

we_are_krabi_LOGO

จังหวัดกระบี่..ยกทีมบุกตลาดภาคกลาง-ภาคเหนือ

http://youtu.be/JW6dEbtcTL0   

จังหวัดกระบี่  ผนึกกำกังทั้งภาครัฐ  และเอกชน  นำผู้ประกอบการท่องเที่ยว  บุกตลาดภาคกลาง  และภาคเหนือ  ระหว่างวันที่  19-23  สิงหาคม  2556  นำโดย  นายประสิทธิ์  โอสถานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ร่วมด้วย นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  นายเอกวิทย์  ภิญโญธรรมโนทัย  นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  และ  นางวิยะดา  ศรีรางกูล  ผู้อำนวยการสำนักงาน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่   โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่กว่า  50  ราย  ร่วมส่งเสริมการขาย  Krabi  Road Show  4 จังหวัด  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดจังหวัดลำปาง  และจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  เผยแพร่ภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่สู่นักท่องเที่ยวชาวไทย  รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด  ทั้งนี้นอกจากกิจกรรม Table Top Sale แล้ว จังหวัดกระบี่ยังจัดให้มีกิจกรรมเสวนาเพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนในจังหวัดต่างๆที่เข้าร่วมงาน  ให้รู้จักกระบี่มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้กระบี่เป็นทางเลือกลำดับต้นๆในการเดินทางท่องเที่ยว โดยจัดเสวนาในหัวข้อ “ ทำไม่…ต้องมาเที่ยวกระบี่”

IMG_73312  IMG_73133 IMG_7330

วันที่  19  สิงหาคม  2556  เวลา  17.00-22.00  น.    ณ  ห้องราชเทวี 1-2  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร  คณะฯจากจังหวัดกระบี่  ได้รับการต้อนรับจาก  นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศ  โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก  กรุงเทพ  และปริมณฑลเข้าร่วมงานกว่า  200  คน

IMG_7336   IMG_7361IMG_7292   IMG_7324    1150644_647525161924364_950308784_o   1172458_647524171924463_1165714240_o

วันที่  20  สิงหาคม 2556   เวลา  17.00-22.00  น.  ณ  โรงแรมไพลิน  จังหวัดสุโขทัย  คณะฯจากจังหวัดกระบี่  ได้รับการต้อนรับจากนางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  กว่า  150  ราย  เข้าร่วมงาน  http://www.radiothailandsukhothai.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1494

IMG_7654  IMG_7607

IMG_7691  IMG_7726  IMG_7605  IMG_7568

21  สิงหาคม  2556  เวลา  13.00-18.00  น.  ณ  ห้องจันผา  โรงแรมเวียงลคอร  จังหวัดลำปาง   คณะฯจากจังหวัดกระบี่  ได้รับการต้อนรับจาก   นายธนา แก้วนิล   นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  กว่า  150  ราย  เข้าร่วมงาน   http://www.lannapost.net/2013/08/blog-post_23.html

IMG_7835  IMG_7913  IMG_7942  1231680_676936882334701_869462453_n IMG_7918  IMG_7761

22  สิงหาคม  2556  เวลา  17.00-22.00  น.  ณ  ห้องอิมเมอร์รัล แกนด์ ฮอลล์  โรงแรมอิมเมอร์รัล แม่ปิง  จังหวัดกระบี่  คณะฯจากจังหวัดกระบี่  ได้รับการต้อนรับจาก   นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  กว่า  200  ราย  เข้าร่วมงาน  http://www.reviewchiangmai.com/1861

IMG_8088 IMG_8277 IMG_8373 IMG_8072 IMG_8200 IMG_8367

อบรมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ “Social Media Marketing” ที่กระบี่

social-media-marketing1

Social Media Marketing
การตลาดแนวใหม่ ไม่สนใจ ไม่ได้แล้ว

มาทำให้สื่อในมือ ที่ออนไลน์อยู่ทุกวัน ทำเงินให้เราดีมั๊ย?

การอบรมสัมนาแนวนี้ ไม่ได้จัดขึ้นง่ายๆที่บ้านเรา เพราะต้นทุนการจัดค่อนข้างสูง และวิทยากรผู้รู้จริงก็มักจะติดคิวยาวเหยียด

แต่… สมาคมฯ จัดให้…!

นายกชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ได้เชิญวิทยาการระดับด๊อกเตอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาสอนพวกเราถึงที่ (จองตัวข้ามปีขอบอก)

พลาดงานนี้ บอกได้คำเดียว

“ดายของ!”

เนื่องจากในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Network อาทิ  Facebook, Twitter, Instragram, LINE, WhatApps,  ฯลฯ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนแทบจะเป็นช่องทางหลักสำหรับการติดต่อสื่อสาร, การติดตามข่าวสาร, หรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ  การทำงานของทุกองค์กร ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Apps) หรือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  ทำให้บุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเพื่อเป็นการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานองค์กร รวมถึงการนำเอาระบบ Social Network  มาใช้ร่วมกับธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  จึงกำหนดจัดโครงการอบรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  “Social Media Marketing” ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ  เพื่อนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยโครงการกำหนดจัดขึ้นในวันที่  28  กันยายน  2556  เวลา  08.30-16.00  น.
ณ  ห้องแกนด์  บอลรูม  โรงแรมพีชลากูน่า  รีสอร์ท  แอนด์  สปา
 ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  075-623944  โทรสาร  075-623955

อีเมล์  info@tourismkrabi.org

รับจำนวนจำกัดเพียง  50  ท่าน  (First Come First Served)

ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ  500  บาท เท่านั้น

——————————————————-
เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม…

1.  “Social Media Marketing”

2. 020 แบบตอบรับ SMM

3. กำหนดการ “Social Media Marketing

———————————————————

ตำรวจจราจรเริ่มมาตรการกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด

Koutsuuตำรวจจราจรเริ่มมาตรการกวดขันวินัยการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณอ่าวนาง

จากที่ประชุม กต.ตร.จังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที่  15  พ.ค.56  ณ  ห้องประชุม ภ.จว. กระบี่  มีมติให้ส่วนงานจราจร   ดำเนินการกวดขัน  จับกุม  และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยการจราจร ให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปฎิบัติตามวินัยการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่อ่าวนาง  ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่  มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการ  การเช่ารถจักรยานยนต์  รถยนต์   และอาจขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย / ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  หรือไม่ปฎิบัติตามวินัยการจราจร  ทั้งนี้ส่วนงานจราจร  โดย  ร.ต.ต.จรัล  สุวรรณมณี  รอง  สว.จร.สภ.เมืองกระบี่ จึงขอความร่วมมือจากบริษัทนำเที่ยว  บริษัทรถเช่า  โรงแรมที่พัก  ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งแก่แขกเพื่อทราบ  และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตามวินัยการจราจรแก่นักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป  thailaw3_24 thailaw3_2

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ

136488588เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ  ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง  ในวันที่  12  สิงหาคม 2556  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า  จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมเป็นพระราชกุศลดังนี้

1.เวลา 06.30-07.30 น.  พิธีทำบุญตักบาตร  ณ  บริเวณพระอุโบสถ  วัดแก้วโกรวาราม  (แต่งกายชุดผ้าไทย-ชุดสุภาพ)

2.เวลา 09.30-10.30 น.  พิธีลงนามถวายพระพรฯ  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ)

3.เวลา 17.30 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ)

จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

207Aug201313758662531017982จัดงานวันแม่

การประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในฝั่งทะเลอันดามัน

เมื่อวันที่ 5-6  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมบอน-ไม้ท่อน  โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วย  นายเถลิงศักดิ์  ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการ  การบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ในฝั่งทะเลอันดามัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ  ในฝั่งทะเลอันดามันให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนฝั่งทะเลอันดามัน  เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มความถี่มากขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การประชุมดังกล่าวจัดโดยทัพเรือภาค 3

1097936_330310197103497_863936036_o    463692_330310347103482_1828475502_o1078985_330309993770184_1323584072_o 

เชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า

period_06

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  ร่วมกับส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  กำหนดจัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ประจำปี 2556”  ปลูกป่าชายเลนในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.  ณ  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง (ติดกับโรงแรมมาริไทม์  ปาร์ค  แอนด์  สปา  รีสอร์ท)  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  โดยคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้ให้ท่านและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการปลูกป่าชายเลน แผนที่ปลูกป่าชายเลน