กฟผ. เข้าพบนายกท่องเที่ยวกระบี่ หารือผลกระทบสร้างโรงไฟฟ้าฯ

ในวันนี้ 10 กรกฎาคม 2556
เวลา 13.00น. ณ. สำนักงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว/สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยคุณไกรโชค ผลชีวิน ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ
ร่วมหารือกับ คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
กรณีการทำประชาพิจารณ์ การสร้างโรงไฟฟ้าและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม…

25560710-134747.jpg

25560710-134808.jpg

25560710-134816.jpg